Hükümler ve Koşullar

Forever New International web sitesine hoş geldiniz. Bu web sitesi, 6 Greenland Place, Ground Floor, Londra, İngiltere NW1 OAP (VAT 329 2857 73) adresinde Forever New ticari adıyla faaliyette bulunan ve tüm bağlı ortaklıkları adına (bundan böyle hep birlikte ‘Forever New’ olarak anılacaktır) hareket eden FOREVER NEW CLOTHING UK LIMITED (Sicil No: 12060160) şirketine aittir ve tarafından işletilmektedir.

 

Kabuller

Bu web sitesine erişmekle ve kullanmakla bu Hükümler ve Koşulların (‘Hükümler ve Koşullar’) bütününü oluşturan kullanım hükümleri ve koşullarına, İade Politikamıza, Gizlilik Politikamıza ve bu web sitesine ilişkin diğer politikalara tabi olacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu Hükümler ve Koşulların herhangi birini kabul etmiyorsanız bu web sitesine erişmemeli ve kullanmamalısınız.

 

Forever New, önceden bildirimde bulunmadan ve bir sebep vermeksizin bu web sitesine erişimi (bireysel erişim dahil) reddetme, geri çekme veya sınırlama ya da bu web sitesini istediği zaman kapatma hakkını saklı tutar. Forever New ayrıca bu web sitesinin herhangi bir zamanda ve belirli bir süre için erişim dışı olmasına bağlı olarak hiçbir nedenle sorumluluk almayacaktır.

Herhangi bir zamanda değişebilecek bu Hükümler ve Koşullardaki her türlü değişikliği ve güncellemeyi görmek için bu web sitesini takip etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Hükümler ve Koşulların herhangi birini kabul etmiyorsanız bu web sitesine erişmemeli ve kullanmamalısınız.

 

Erişim ve Kullanım

Bu web sitesine sadece bu Hükümler ve Koşullara uyarak erişebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinin sadece halkın erişimine açık ve kısıtlanmamış bölümlerine erişebilirsiniz.

Bu web sitesinin diğer bölümlerine ise ancak size açık izin vermemiz halinde ve sadece izin verilen amaçlar ve yöntemlerle erişebilirsiniz.

Bu web sitesinin herhangi bir bölümüne erişmeniz için size bir parola vermemiz durumunda söz konusu parolayı gizli tutmalı ve hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Bir başkasının öğrendiğini düşünüyorsanız parolanızı derhal değiştirmelisiniz.

Bu web sitesine erişim ve kullanım, sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla sınırlıdır. Bu web sitesinden sadece kişisel kullanım için alışveriş yapılabilir.

Bize ilettiğiniz her türlü bilgi ve talimatın gerçek, doğru ve tam olmasını sağlamalı, bilgi ve talimat vermeye yetkili olmalısınız. İletilen bilgi ve talimatlarda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekirse bu Hükümler ve Koşulların sonunda belirtilen kanallardan bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Bu web sitesinde yayımlanan içeriğin bir kopyasını sadece kendinizi veya başkalarını bu web sitesi hakkında bilgilendirmek ya da araştırma amacıyla kendi bilgisayarınıza kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz.

Bu web sitesinden yapacağınız herhangi bir seçimin virüs ya da sizin veya bir üçüncü tarafın bilgisayar sistemlerine müdahale edebilecek başka zararlı içerik taşımadığından emin olmak için kendi önlemlerinizi almalısınız.

Bu web sitesindeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla tüm makul adımları atmaktayız; ancak bu bilgilerin doğru, tam veya güncel olduğunu garanti edememekteyiz.

Bu Hükümler ve Koşullara aykırı olarak tarafınızca paylaşılan içeriklere erişimi reddetme, bu tür içerikleri düzenleme veya silme hakkımız saklıdır.

Web sitesini ziyaretiniz sona erdiğinde, özellikle de ortak bir bilgisayardan eriştiyseniz mutlaka oturumunuzu kapatıp çıkış yapmalısınız.

Gizlilik

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimize dair daha fazla bilgi ve kişisel bilgilerinize erişim haklarınız için Gizlilik Politikamıza bakınız.

 

Bu web sitesinde çerezler kullanmaktayız. Çerezler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi Çerez Politikamıza bakınız.

 

Kötüye Kullanım ve Yasaklar

Bu web sitesini kesinlikle bu web sitesine zarar veren veya verebilecek, web sitesinin erişilebilirliğini veya çalışır durumda olmasını olumsuz yönde etkileyebilecek şekillerde, ayrıca kötü niyetli, yasa dışı, hakaretamiz veya müstehcen, kanuna aykırı, sahteci veya zarar verici şekillerde ya da herhangi bir yasadışı ve kanuna aykırı şekilde, sahtecilik veya zarar verme amacıyla veya bu tür faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanmamalısınız.

Bu web sitesini hiçbir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Trojan Horse virüsü, solucan, klavye hareketi kaydedici, rootkit, robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer kötü niyetli bilgisayar yazılımı içeren (veya bunlara link veren), ayrıca bu web sitesine veya altyapısında yer alan ya da bağlı olan hiçbir ağa veya sisteme herhangi bir amaçla zarar vermeye, müdahale etmeye veya bir şey eklemeye ya da bu web sitesinin veya altyapısında yer alan ya da bağlı olan herhangi bir ağın veya sistemin işleyişini tehlikeye atmaya teşebbüs eden hiçbir içeriği kopyalamak, depolamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayımlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız.

Bu web sitesini genellikle “spam” veya “istenmeyen posta” olarak nitelenen ve alınması için izin verilmeyen ticari iletişimler, reklam veya promosyon içerikleri iletmek veya göndermek amacıyla kullanmamalısınız. Hizmetin veya bu web sitesinin hiçbir bölümünü “hack” etmemeli veya bunlara saldırmamalısınız; verileri bozmamalı; diğer kullanıcıları rahatsız etmemeli veya diğer kişilerin haklarını ihlal etmemelisiniz.

Bu web sitesini veya herhangi bir bölümünü herhangi bir prosesle (bir depolama veya bilgi çekme sistemi veya indirme hızlandırıcı aracılığıyla grafik, elektronik veya mekanik, ilaveten kopyalama, kaydetme veya ön belleğe alma dahil olmak üzere) kullanmamalı, çoğaltmamalı, kopyasını çıkarmamalı, kopyalamamalı, satmamalı, alıp satmamalı, uyarlamamalı veya iletmemelisiniz; ayrıca bu web sitesinden hiçbir ticari amaçla yararlanmamalısınız.

Bu web sitesine yasa dışı, tehditkar, hakaretamiz, karalayıcı, müstehcen veya uygunsuz bilgi ya da yanıltıcı veya aldatıcı hiçbir içerik göndermemeli veya iletmemeli, başkalarını da bu yönde teşvik etmemelisiniz.

Bu web sitesine herhangi bir kişinin gizlilik hakkına, kişisel bilgilerin ve başka bir kişiye ait kişisel bilgilerin rızaları olmadan dışarı aktarımına ilişkin kanunları ihlal eden hiçbir içeriği göndermemeli veya iletmemelisiniz.

Bu web sitesinde yer alan hiçbir içeriği (bu Hükümler ve Koşullarda açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere) herhangi bir şekilde kopyalamamalı, dağıtmamalı, değiştirmemeli veya tahrif etmemelisiniz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde gösterilen tüm ticari markaların, materyallerin, görsellerin ve içeriklerin fikri mülkiyet hakları, Forever New ve ilgili lisansörlere aittir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet kanunlarıyla korunmaktadır. Sadece kişisel kullanımınız için sağlanan içerikleri saklayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Forever New'un önceden açık ve yazılı izni olmadan bu tür içerikleri çoğaltmamayı, iletmemeyi, dağıtmamayı, yaymamayı, satmamayı, basmamayı, yayımlamamayı veya dolaşıma sokmamayı kabul etmektesiniz.

Forever New, yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere bu web sitesine veya bu web sitesinin kullanıcı arayüzüne entegre edilen içerik veya uygulamaların fikri mülkiyet haklarının tamamını veya bir kısmını kullanma hakkını vermez, devretmez veya lisans vermez.

Bu web sitesinde paylaştığınız, bize bu web sitesi aracılığıyla veya diğer yöntemlerle ilettiğiniz hiçbir içerik, gizli ve özel olmayacaktır. Her türlü veri, soru, yorum, öneri, değerlendirme, fikir ve diğer bilgi de bu kapsamdadır. Bu tür içeriği size herhangi bir maddi fayda sağlama yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip olacağız. Bu web sitesinde paylaştığınız, bize bu web sitesi aracılığıyla veya diğer yöntemlerle ilettiğiniz içeriklerin her türlü fikri mülkiyet hakkı (telif hakkı dahil) sadece ve tamamıyla Forever New'a ait olup söz konusu tüm hak, unvan ve menfaatleri Forever New’a devretmektesiniz.

Sınırlı Yükümlülük ve Tazminat

Forever New, bu web sitesini kullanmanız ya da web sitesindeki veya link verilmiş başka web sitelerindeki içerikleri indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek DDoS (dağıtık hizmet reddi) saldırıları, virüsler veya diğer teknolojik olarak zararlı materyallerin neden olduğu hiçbir kayıp veya hasar için sorumlu tutulmayacaktır.

Forever New, kanunların izin verdiği ölçüde bu web sitesinin içeriği veya kullanımı ya da bunlarla bağlantılı dolaylı, özel veya durumsal bireysel veya iş kayıpları için (sözleşmeler kanunu ve borçlar hukuku altında veya başka bir şekilde) sorumlu tutulmayacaktır.

Bu durum, Forever New’un kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalarla, ayrıca yürürlükteki kanunlar uyarınca hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak sahtekarlık ve kötü niyetli yanlış temsilin neden olabileceği hasarlarla ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

Forever New'u, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, danışmanlarını, temsilcilerini ve bağlı ortaklıklarını bu web sitesini kullanmanızdan veya bu Hükümler ve Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü üçüncü taraf taleplerine, tazminat taleplerine, zarar ve/veya masraflara (ve bunlarla sınırlı olmamak üzere vekalet ücretlerine) karşı ibra etmeyi, savunmayı ve bunlardan ari tutmayı kabul etmektesiniz.

Değerlendirmeler ve Yorumlar

Forever New'a herhangi bir içerik göndermek, ürün yorumu yapmak ve çevrimiçi içerik (‘İçerik’) paylaşmakla aşağıdaki koşulları kabul ve taahhüt etmektesiniz:

 

 • İçeriğin fikri mülkiyet haklarının tek sahibi sizsiniz;
 • Forever New'un yazara atıfta bulunarak veya bulunmadan ve hatta yazara karşı ön yargılı olsa bile İçeriği çoğaltmasına, yayımlanmasına, kopyalamasına, uyarlamasına, izin vermesine, maddi olarak bozmasına veya değiştirmesine ya da kullanmasına rıza vermektesiniz;
 • Tüm İçerikler güncel, doğru ve hakiki bir duruşa sahiptir (görüş bildirilen durumlarda) ve hiçbir İçerik yanıltıcı ya da aldatıcı değildir;
 • Kamuya açık bir tartışma ortamına katıldığınızı anlamaktasınız;
 • İçeriğin kullanılması bu Hükümler ve Koşulların ihlali anlamına gelmemektedir ve hiç kimsenin zarar veya hasar görmesine ya da yaralanmasına neden olmayacaktır;
 • İçerik hiçbir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemektedir;
 • İçerik hiçbir kanunu ihlal etmemektedir;
 • İçerik müstehcen, karalayıcı, nefret dilli, ırk veya dine karşı önyargılı, saldırgan, tehditkar veya hiç kimseyi taciz edici değildir;
 • Hiçbir şekilde “spam” veya reklam içeriği paylaşmayacaksınız;
 • Hiçbir üçüncü taraftan herhangi bir ücret almamaktasınız veya diğer faydalar sağlamamaktasınız;
 • Bir kişinin yerine geçme, kimliğinizi farklı yansıtma veya herhangi bir kişiyle bağlantınızı yanlış temsil etme niteliğindeki davranışlarda bulunmamaktasınız;
 • Herhangi bir kişiyle ilgili olarak diğer web sitelerine, adreslere, e-posta adreslerine, iletişim bilgilerine, telefon numaralarına veya diğer kişisel olarak tespit edilebilir bilgilere atıfta bulunan hiçbir bilgiye yer vermeyeceksiniz;
 • İçerik hiçbir şekilde bilgisayar virüsü, solucan veya diğer potansiyel olarak zararlı bilgisayar programları veya dosyaları içermeyecektir.

Forever New, sahte olduğu tespit edilen veya bu Hükümler ve Koşullarla uyumlu olmayan İçerikleri kendi tasarrufuyla kaldırma hakkını saklı tutar.

Forever New'a bu İçeriği sizin veya bir başkasının lehine maddi bir fayda sağlamadan dünya çapında herhangi bir şekilde kullanması için süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir ve alt lisans verilebilir bir hak ve yetki vermektesiniz. Bu yetki, Hükümler ve Koşulların sona ermesinden ve bu web sitesini kullanmanızdan sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Üçüncü taraf web siteleri

Bu web sitesi üçüncü taraflarca işletilen, kontrolüne sahip olunan veya yaratılan diğer web sitelerine (“Üçüncü Taraf Web Siteleri”) linkler içerebilir. Forever New, aksi açıkça belirtilmedikçe, başka hiçbir Üçüncü Taraf Web Sitesini veya içeriğini kontrol etmez, desteklemez, sponsor olmaz veya onaylamaz. Forever New, Üçüncü Taraf Web Sitelerinin veya içeriklerinin hiçbir unsuru için garanti vermez veya herhangi bir sorumluluk almaz.

 

Bu web sitesine ve Üçüncü Taraf Web Sitelerine erişiminizi ve kullanımınızı virüslere ve benzer zararlı programcıklara ve kodlara karşı korumak ve bunlardan arındırmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdur.

 

Bu web sitesine link verme

Bu web sitesine Forever New'un önceden yazılı izni alınmadan link verilemez. Bu tür yazılı izinleri alma konusundaki sorularınızı customer.service.tr@forevernewclothing.com adresine yazarak iletebilirsiniz.

 

Forever New’dan online alışveriş yapma

Bu web sitesinden alışveriş yapmak veya bu web sitesine üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız veya 18 yaşından küçükseniz ebeveyninizin ya da velinizin onayını almanız gereklidir. Bu web sitesinden sadece kişisel kullanım amacıyla alışveriş yapabilirsiniz. Kesinlikle ticari amaçla alışveriş yapmamalısınız. Bu web sitesinden sadece bu web sitesindeki çevrimiçi ödeme sistemi ve geçerli bir kredi kartı (Visa, MasterCard veya American Express), hediye kartı, PayPal veya web sitesinde belirtilen alternatif ödeme yöntemleri kullanılarak alışveriş yapılabilir. Tüm kredi kartı sahipleri, kartı düzenleyen bankanın doğrulama kontrollerine ve onaylarına tabidir. Kredi kartını düzenleyen bankanın ödeme onayı vermeyi reddetmesi durumunda meydana gelecek gecikmeler veya teslimat yapılamamasından sorumlu tutulamayız.

Forever New’un herhangi bir siparişi karşılamama veya iptal etme hakkı saklıdır; toplu sipariş olduğu, kötü niyetli olduğu veya kişisel kullanım için olmadığı düşünülen ya da bu Hükümler ve Koşullara uymayanlar da bu kapsamdadır.

Bir sipariş verdiğinizde, siparişinizi teyit eden bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta yalnızca teyit amaçlı olup siparişinizin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir. Siparişin kabulü ve satış işleminin tamamlanması, ödeme tarafımızca alınana kadar gerçekleşmeyecektir. Forever New, alışveriş deneyiminizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak amacıyla SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanmaktadır. SSL Sertifikaları, bir web sitesinin kurumsal kimliğini açıkça tespit etmek için yüksek güvenlikli web tarayıcılarına bilgi verir. Bu sayede kredi kartı bilgileriniz dahil bize ilettiğiniz tüm bilgiler şifrelenir.

Forever New, herhangi bir ürünü hiçbir neden göstermeden ve önceden haber vermeden satıştan kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu web sitesinde renkler olabildiğince gerçeğe yakın olarak görüntülenmekte olup yine de ekranların, tabletlerin ve mobil cihazların renkleri hassasiyetle göstermeyebileceği dikkate alınmalıdır.

Fiyatlandırma ve Stok Durumu

Forever New, bu web sitesinde gösterilen her türlü bilginin, açıklamanın ve fiyatın doğruluğunu sağlamak için çaba sarf etse dahi zaman zaman hatalar oluşabilir ve biz bu gibi hataları önceden haber vermeden düzeltebiliriz. Bir hata tespit edersek veya siparişinizi bir nedenle karşılayamazsak sizinle iletişime geçecek ve siparişinizi iptal etmeye çalışacağız; bu durumda kullandığınız ödeme kanalından ödediğiniz tutarı size iade edeceğiz. Siparişiniz bu Hükümler ve Koşullar gereğince iptal edilirse, kullandığınız ödeme kanalından ödediğiniz tutarı size iade edeceğiz. Ödeme kredi kartıyla yapıldıysa iadenin kartınıza yansıma zamanı, kartı düzenleyen bankanın kontrolünde olacaktır. Siparişiniz taşıma sürecindeyken geri çağrılırsa, ücret iadesi ürün bize teslim edildikten sonra yapılacaktır.

Web sitesinde tüm fiyatlar yerel para birimi cinsinden gösterilir ve varsa yerel vergileri ve harçları da içerir. Taşıma bedelleri, ürünlerin fiyatına ek olarak tahsil edilir ve gösterilir. Fiyatları ve taşıma bedellerini bir neden göstermeden herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Web sitesindeki fiyatlar zaman zaman Forever New mağazalarındaki veya bayilerindeki ya da Forever New satan diğer web sitelerindeki fiyatlara göre farklılık gösterebilir.

Verdiğiniz siparişi web sitesinde hatalı bilgi olmasına dayanarak karşılamayı reddetme veya herhangi bir ürünü bir neden belirtmeden ve önceden haber vermeden satıştan kaldırma hakkımız saklıdır.

Bu web sitesinde gösterilen tüm ürünler ve teklifler, stok durumuna bağlı olarak açıklanan fiyattan sunulmaktadır. Alışveriş sepetinizdeki veya istek listenizdeki ürünler rezerve edilmemekte ve dolayısıyla diğer müşteriler tarafından satın alınabilmektedir. Bu web sitesinden sipariş verdiğinizde seçtiğiniz bedenin ve modelin stokta bulunduğunu garanti etmemekteyiz.

Sevkiyat ve Teslimat

Siparişler, iş ortağımız eshop World firması tarafından işlenmekte ve teslim edilmektedir. Taşıma süreleri, bedelleri ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi için Teslimat Sayfamıza bakınız.

 

Bir sipariş işlemi tamamlandıktan sonra yasalarca izin verilmedikçe iptal edilemez. Sevkiyat süreleri stok durumuna göre değişebilmektedir ve maalesef teslimat gecikmeleri için tarafımızca sorumluluk kabul edilememektedir.

Taşıma aşamasındaki ürünlerin riski, iş ortağımız eShop World firmasına aittir. Ürünlerin siparişte belirtilen adrese teslimiyle ürün riski size geçecektir. Ürünlerin teslim alınması için imza gerekli değildir.

 

İadeler ve Değişimler

Bu web sitesinden sipariş edilen ürünlerin nasıl ve ne zaman iade edilebileceğine ilişkin detaylı bilgi için İade Politikamıza bakınız. AB ve İngiltere’deki müşterilerin 2013 tarihli Tüketici Sözleşmeleri (Bilgi, İptal ve Ek Ücretler) Yönetmeliği uyarınca siparişlerini iptal etme haklarıyla ilgili bilgiler de bu politikaya dahildir.

 

Promosyonlar ve Teklifler

Bu web sitesinde zaman zaman alışverişler için kullanılabilecek sınırlı promosyon ve indirim kodları sunabiliriz. Bu tür indirim kodlarıyla ilgili koşullar, sunuldukları zaman belirtilecektir.

Tüm Forever New promosyonları ve teklifleri sadece belirli bir süre için sunulur ve stoklarla sınırlıdır. Promosyonlar ve teklifler için geçerli tüm hükümler ve koşullarla geçerlilik tarihleri, ilgili promosyonun veya teklifin sunulduğu zaman belirtilecektir. Forever New, bir promosyonu veya teklifi önceden haber vermeden sona erdirme, askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Promosyonlar ve teklifler devredilemez veya karşılığında nakit talep edilemez.

Feragat

Bu Hükümler ve Koşulları ihlal etmeniz halinde bu durumla ilgili bir eylemde bulunmamamız, söz konusu veya başka bir ihlalden doğan haklarımızı ve çözüm yollarını arama tasarrufumuzdan feragat etmemiz anlamına gelmeyecektir. Hükümler ve Koşulların herhangi bir hükmünden ancak yazılı olması ve Forever New tarafından gerçekleştirilmesi halinde feragat edilebilir.

Düzenleyici Kanun ve Hukuki Yetki Alanı

Bu Hükümler ve Koşullar, İngiliz kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Hükümler ve Koşullar kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır olmayan yetki alanı içinde çözülecektir. Tüm sözleşmeler İngilizce dilinde düzenlenmektedir. Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, bu Hükümler ve Koşullar için geçerli değildir.

Bu hükümler ve koşulların ihlali

Forever New'un bu Hükümler ve Koşullar kapsamındaki diğer hakları saklı kalmak üzere, bu Hükümler ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda Forever New, hesabınızı veya bu web sitesine erişimi askıya alma, bu web sitesine erişiminizi yasaklama, IP adresinizi kullanan bilgisayarların bu web sitesine erişimini engelleme, web sitesine erişiminizin engellenmesini talep etmek üzere internet servis sağlayıcınızla iletişime geçme ve/veya aleyhinizde dava açma dahil uygun gördüğü eylemleri alabilir.

Değişiklikler

Forever New, bu Hükümler ve Koşulları zaman zaman önceden haber vermeden değiştirebilir. Bu Hükümler ve Koşullarda yapılacak her türlü değişiklik, bu web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır. En yeni versiyonu bildiğinizden emin olmak ve bu Hükümler ve Koşullarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için bu web sitesini takip etmek sizin sorumluluğunuzdur.

Bölünebilirlik

Bu Hükümler ve Koşulların bir maddesinin bir mahkeme veya başka bir yetkili makam tarafından yasaya uygun olmadığı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilse dahi diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır. Bir madde, yasaya uygun olmadığı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmının silinmesi durumunda yasaya uygun veya uygulanabilir hale gelirse, bu kısım silinmiş sayılacak ve maddenin geri kalanı geçerliliğini koruyacaktır.

Sözleşmenin bütünlüğü

Bu Hükümler ve Koşullar, bu web sitesini kullanmanız bağlamında sizinle Forever New arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanmanıza ilişkin önceki tüm sözleşmelerin yerini alır.

Sorular

Forever New veya bu web sitesi ilgili sorularınız için customer.service.tr@forevernewclothing.com adresine e-posta göndererek veya +44 808 164 8633 (AB ülkelerindeki müşteriler için) ya da +65 3138 5283 (Asya ülkelerindeki müşteriler için) numaralı telefonları arayarak müşteri hizmetleri ekibine ulaşabilirsiniz.

Müşteri hizmetleri ekibimiz, Pazartesi – Cuma (9.00 – 17.30 GMT) arası hizmet vermektedir.

Son güncelleme Ağustos 2020